Kontrollansvarig

Hitta certifierade personer – Boverket

Här kan du hitta certifierade kontrollansvariga, energiexperter och sakkunniga. Boverket har gett ut regler för certifiering av sakkunniga inom områdena brand, kulturvärden och tillgänglighet samt för sakkunniga funktionskontrollanter.

Kontrollansvarig Stockholm, vi hjälper dig att hitta en

En kontrollansvarig Stockholm behövs om du genomför ett projekt som krävt bygglov. Syftet är att någon med de rätta kvalifikationerna ska gå i god för byggnadens kvalitet. Vi hjälper dig att hitta rätt person!

Kontrollansvarig – Boverket

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig, KA, för ditt projekt. Du behöver oftast inte en kontrollansvarig om du bara ska göra små ändringar av till exempel ett en- och tvåbostadshus.

Kontrollansvarig – Er oberoende partner på vägen mot …

Kontrollansvarig hjälper dig att se till att projektet uppfyller kraven i bygglagstiftningen och att arbetet utförs enligt samhällets krav. Den kontrollansvarige kan också ge dig goda råd under byggtiden.

Kontrollansvarig, i Göteborg, Alingsås, Lerum, Partille

Kontrollansvarig. Kontrollansvarig i Göteborg Alingsås Lerum Partille Borås Vårgårda bygglov ka ritningar boverket nyproduktion bygga hus bygga till bygglov

Kontrollansvarig Dalarna

Kontrollansvarig enligt PBL Fuktsäkerhetsbeskrivningar Energibalansberäkningar Um-beräkningar Bygglovshandlingar Var: Dalarna i första hand men även i …

Kontrollansvar.nu | Kontrollansvarig i Göteborgsregionen

Enligt Plan och bygglagen, PBL, så krävs att Byggherren anlitar en Kontrollansvarig (KA) vid genomförande av rivning samt ny- om- eller tillbyggnation såvida inte åtgärden är så ringa att Byggnadsnämnden beslutar att en KA inte behövs.

Kontrollansvarig – Certifiering

En certifierad kontrollansvarig person behövs vid de flesta bygg-, rivnings- eller markåtgärder. Den kontrollansvariges uppgift är bland annat att bistå i upprättande av en kontrollplan och löpande följa upp kontrollen av ett byggprojekt. Certifiera dig hos Kiwa.

Kontrollansvarig Stockholm | Vi kvalitetsgranskar …

Svea Ingenjörsbyrå har lång erfarenhet som kontrollansvarig i Stockholm och ser till att byggprojekt genomförs enligt alla regler & kvalitetskrav.

Kontrollansvarig Stockholm, Österåker, Täby och …

Certifierad Kontrollansvarig(PBL) för ditt byggprojekt. Tips inför bygget. Kontrollansvarig Stockholm Johan Jeborn hjälper till genom hela processen.