Vilka konkreta rapporter finns som stödjer GI och LCHF och vem står bakom dessa?

Vilka konkreta rapporter finns som stödjer GI och LCHF och

Vilka konkreta rapporter finns som stödjer GI och LCHF och vem står bakom dessa? Det har kommit ny forskning under senare år som talar för att sambanden mellan kost och risk för hjärtkärlsjukdom är mycket mer komplexa än vad man tidigare trott.

Kost | Hjärt-Lungfonden

Vilka konkreta rapporter finns som stödjer GI och LCHF och vem står bakom dessa? Kan vin motverka hjärtinfarkt? Hjärt-Lungfondens vision är en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Forskning ger mer tid att leva. Insamlingskonto Swish.

Skaldeman om LCHF-kost – Diet Doctor

Det är vi som står för den långa traditionen i överviktsbehandling, idén att man kan bli smal på mackor och skräpmat är bara en modediet. Jag undrar om det finns någon som kan hjälpa mig med råd och dåd! Jag äter enligt LCHF sedan tre veckor. Skaldeman är dock striktare än dessa, så kanske du ska läsa lite mer i Gi

Kolesterol och koldioxid som vetenskapliga syndabockar

Agendan är satt utifrån andra skäl och den ”vetenskap” som stödjer agendan plockas fram och används. Det är mycket med dessa trosatser om LCHF ,det räcker oftast med Det finns nästan inget matjordslager och det lilla som finns spolas snart bort vid kraftigt regn eller oxideras i värmen. Lösningen på problemet är enkel

Sanningen om Newsvoice | Vetenskap och Folkbildning

Det finns en lång rad idéer om vilka som är ansvariga, vad som sprutas ut, hur detta går till och i vilket syfte. Det spekuleras om att orsaken är att man vill kontrollera vädret, använda det som jordbävningsvapen, geoengineering eller för att sprida sjukdomar. VoF står bakom en kultur som inte alls värnar om folkbildning.. Om

LCHF = ökad risk för cancer och hjärt- och kärlsjukdom? …

LCHF = ökad risk för cancer och hjärt- och kärlsjukdom? Inledning Mycket fokus inom forskningen idag ligger på livsstilsrelaterade sjukdomar, bland annat gällande näringsintag och hälsa. I Sverige har

[PDF]

Kroppsideal i Idrott och hälsa – DiVA portal

Kroppsideal i Idrott och hälsa – Vilka kroppsideal finns i läromedlen? menar att man lär sig hela tiden och inte bara det som står i kursplanen eller det som läraren förmedlar på lektionen (Säljö 2000, s.43). Normer, värderingar och förväntningar förmedlas

LCHFingenjören – LCHF och miljöpåverkan

Jag får enormt många kommentarer om hur jag tänker kring köttkonsumtion och LCHF. Supermånga arga folk som anklagar mig för att förstöra jorden. För att inte tala om den enorma mängd skog som skövlas för att göra mat åt alla dessa djur som står i stallar. När det finns rapporter från FN om att djuruppfödning har mer

DEBATT OM FETT OCH KOLHYDRATER VITAMIN- OCH …

Om hälsan förbättras ska vi också försöka undersöka vilka råvaror i kosten som står för det förbättrade hälsotillståndet och exakt vilka komponenter i varje råvara som åstadkommer effekten, säger Lars Ove Dragsted, som ser fram emot att få veta om Ny Nordisk Kost har en bättre hälsoeffekt än den vanliga hälsosamma kost vi

Statiner, är de så onda och värdelösa? – – Allt om

Fråga dig gärna varför det är så många kvackare som deltar i denna rörelse och fråga dig varför det inte finns några seriösa läkare eller forskare som stödjer dessa idéer. Det är faktiskt inte lätta frågor som diskuteras här.